ANNONSE

ANNONSE

BELASTENDE MORO: Moro for gjestene, men irriterende for de ansatte. Vann i bevegelse irriterer mer. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Helsetrøbbel i badeland

De som arbeider i svømmehaller der mer av vannet er i bevegelse, får oftere irritasjoner i øyne, nese og hals.

Det melder Statens arbeidsmiljøinstitutt. Instituttet har bidratt til en studie som har sett på arbeidsmiljøet for de ansatte i innendørs eventyrbad.

Annonser

Trikloramin

Stami oppsummerer hvordan klorforbindelsene som tilsettes for å holde vannet rent, danner uorganiske kloraminer. Det skjer når de kommer i kontakt med nitrogenforbindelse fra forurensning i vannet, som for eksempel svette og urin.

Trikloramin som dannes i vannet, kan spre seg i luften. De som arbeider i svømmehallen, blir utsatt for den, og trikloramin er kjent for å forårsake irritasjon i øynene og luftveiene.

Varmt og raskt

Stami grupperer opplevelsesbasseng med boblebad, bølgegeneratorer og vannsklier under «eventyrbad»-betegnelsen. Sammenlignet med rene svømmebasseng bruker eventyrbadene generelt høyere vanntemperaturer. Dessuten fører aktivitetene til mer intens vannbevegelse og sprut, skriver Stami.

Studien viser at ansatte i eventyrbad oftere sliter med øye-, nese- og halsirritasjon enn ansatte i mer tradisjonelle svømmehaller. Luften i eventyrbadene inneholder da også mer trikloraminer.

Grenseverdier

– Vi valgte å se på eventyrbad fordi det ofte er mye bevegelse i denne typen badeanlegg. Det kan gjøre at de trikloraminene som dannes i vannet, lettere går over i luften, forklarer ledende seniorforsker Pål Graff på Stamis egne nettsider. Graff har arbeidet med studien sammen med svenske forskerkolleger. Funnet understreker hvor viktig det er å ha gode nok grenseverdier for trikloramin for å sikre helsen til dem som arbeider i bassenganleggene, kommenterer han.

Forskerne har samlet inn medisinske data fra 65 ansatte i fem eventyrbad og ti rehabiliteringsbasseng. De har svart på spørreskjemaer, og i tillegg er luften i anleggene målt.

ANNONSE