ANNONSE

ANNONSE

Det er lite av bærekraftige tiltak på kommunale anlegg. (Illustrasjonsfoto – svømmehallen på bildet er tilfeldig valgt)

Ikke opptatt av miljø

Kommunene er ikke spesielt opptatt av miljø når de bygger svømmehaller. Sju av ti anlegg har ikke definert fokus på miljø, forteller Arne Nesje.

Han er daglig leder i Norsk Byggkeramikkforening og seniorforsker på NTNU. Nå veileder han prosjektleder Anniken Rygg på Trivselshagen i Sandane. Hun tar doktorgraden på svømmeanlegg og bærekraft.

Annonser

Bærum, Flesberg og Bamble er blant det mindretallet av kommuner som har hatt klare mål for nye svømmehaller.

Noen eksempler på hva som er definert som bærekraftige tiltak, er fornybar energikilde, gjenvinning av gråvannet, krav om naturlig kjølemedium, materialer som slipper ut lite CO₂, mindre vann og kjemikalier i rensesystemet, lavere avdamping, fossilfri byggeplass og effektiv drift og arealbruk.

Nesje trekker frem manglende bestillerkompetanse som en barriere mot grønne innkjøp til svømmehallene.

ANNONSE