ANNONSE

ANNONSE

Treverk er viktig for miljøet i idrettshallene, konstaterer Møller.

Ryddet opp og produserer kortreist

Stian Møller har ryddet opp i to tradisjonsrike bedrifter. Nå konkurrerer Titan Sport med kortreiste råvarer mot land med lavere lønninger.

Mer kortreist og miljøvennlig er det ikke mulig å få tak i, hevder Møller. – Treverket er norsk, fra norsk tømmer, og vi bruker norsk stål. Fritzøe, Tibnor og Smith Stål. Vi er konkurransedyktige på produksjon og pris. Det vet vi jo – det er ikke vanskelig å ta en telefon til en polsk produsent, sier han.

Annonser

– Årsaken er så enkel som at Polen begynner å bli et velstående land. Lønningene i Polen øker; gjennomsnittslønningen begynner å nærme seg 400 000, sier han.

Ryddet opp

Han tar imot på Titan Sports avdeling i Aurskog, det som tidligere var Killingmo & Tønsberg. Der tok han over i 2018.

– Da prøvde jeg å se litt langt inn i glasskula. Vi produserer veldig mye i tre, og det er en råvare som tradisjonelt har vært billig i Norge. Stålprisen er mer eller mindre lik over hele verden. Da sitter vi igjen med HR-kostnader og andre driftskostnader, sier han.

Der har han ryddet opp og snudd en gammel, ærverdig bedrift. – Den har eksistert siden 1946. Tønsberg og Killingmo fant ut at de skulle starte med trevareproduksjon. De produserte skolemøbler helt frem til 1956. Da kom gymnastikken inn i skolen, og da begynte de med gymnastikkutstyr, forteller Stian Møller.

Lite å utvikle

Han konstaterer at rommet for å utvikle produkter er begrenset. – Håndballmålet er tre ganger to meter. Det er ikke så mye utvikling du kan drive med det. Det samme med en ribbevegg. Du kunne sikkert sett på stål i stedet for treverk, men da glemmer du bort miljøet og det visuelle som er i en idrettshall. Treverk er bløtt og et mykt materiale, sier han.

Killingmo & Tønsberg er ikke den første bedriften han snur til bedre resultat. – Jeg tok over Titan Sport i 2016. Egentlig var det teknisk konkurs. Så ble jeg spurt om å hjelpe til med å snu bedriften, og det endte med at jeg tok over, forteller han.

Titan Sport var i utgangspunktet en produsent av heisbare skillevegger. – Når du har produsert det siden 1977, er det noe substans som ligger i bunnen, konstaterer Møller.

Volumjakt

Nå har han ryddet, strukturert, sjauet og fått inn nye mennesker. – Det eneste vi mangler nå, er volum. Vi har vært forsiktige med å gape over for mye, men nå klarer vi volumøkninger, sier han.

Det har gitt over 40 prosent omsetningsøkning hittil i år. Han budsjetterer forsiktig, men passerer i hvert fall 50 millioner.

– Vi er halvparten så mange som det var i Killingmo & Tønsberg og produserer mer. Det er ganske fascinerende.

Miljøprat

Møller er overrasket over bransjen han har kommet inn i:

– Alle prater om miljø, men når det kommer til stykket, blir de billigste valgt, sier han. Der tror han på endring i tiden som kommer.

Ifølge sjefen er det prosjektbransjen som holder liv i Titan Sport.

– Men nå er vi også på ettermarkedet med service, kontroller og reparasjoner. Det blir gudskjelov brukt, dette utstyret, sier han.

Norge langt bak

– Så er det også et faktum at hvis vi sammenligner oss med de skandinaviske brødrene våre, så ligger Norge milevis etter når det gjelder antall idrettsanlegg per capita. Det har gudskjelov politikerne skjønt i ganske lang tid og bygd flere nye skoler med flerbrukshaller enn noen gang.

Stian Møller kommer fra låsesmedbransjen, med bakgrunn blant annet fra Norges den gang største i bransjen, Møller Undall. Der leverte han til både Norge, Sverige og Danmark og er fascinert over forskjellene:

– I Danmark, når du kommer på et tettsted med over et visst antall innbyggere, skal det være en elleverfotballbane og det som vi i Norge kaller en flerbrukshall. Uten tilknytning til skole eller noe som helst. Tanken er så enkel som at det blir samlingspunktet og grunnlaget for videre vekst i det samfunnet. Hallen blir brukt til idrett, bryllup, dans og samfunnshus. Sverige har også samme filosofi, sier han.

– I Norge virker det som det arkitektoniske er viktig, og alltid sammen med en skole. Det er et bra konsept, understreker han.

– Det er kjempefint at det bygges haller i mye større stil enn det ble gjort før. Jeg skulle ønske politikerne våre så nytten av å få på plass idrettsanlegg på litt annet grunnlag enn at du bygger en skole, sier han og ønsker seg blant annet flere haller til hockey og bandy.

ANNONSE