ANNONSE

ANNONSE

Organiser byggingen via et aksjeselskap eller et kommunalt foretak for å redusere risiko, råder advokat Odd Hylland kommuner som skal bygge svømmehall.

Svømmemoms: – Ikke stol på Skatteetaten!

Du skal ikke tro at det Skatteetaten mener, er riktig eller at varslene deres er korrekte. Det råder advokat Odd Hylland.

Hylland er momsspesialist og partner i Svensson Nøkleby Advokatfirma i Drammen. Han har selv arbeidet i Skatteetaten. På Svømmehallkompetanse-konferansen advarte han dem som bygger bade- og svømmeanlegg, mot den tidligere arbeidsgiveren sin.

Annonser

– Aggressiv

– Skatteetaten har en ganske aggressiv tilnærming. I alle sakene har de måttet tone flagg helt eller delvis, ifølge Hylland. Da snakker han om sakene han har håndtert om blant andre Drammensbadet, Røykenbadet og Ringeriksbadet.

Det handler om moms. – Kommuner er ikke omfattet av ordningen med mva-kompensasjon for idrettsanlegg. Kommunene har generell kompensasjonsrett for mva, men det er noen begrensninger. Blant annet når kommunen driver økonomisk aktivitet innen mva-unntatt aktivitet eller utleie av fast eiendom, forklarer advokaten.

Etterbetaling

Han snakker om hvordan Skatteetaten har ansett publikumsbading og svømmekurs mot betaling, som økonomisk aktivitet. – Betaling fra svømmeklubber blir ofte ansett som utleie. Skatteetatens strenge fortolkning av regelverket har resultert i en rekke store etterberegninger av merverdiavgift, sier Odd Hylland.

– De går hardt ut. Det er ikke sånn at man nødvendigvis skal tro at det Skatteetaten mener, er riktig og at det de varsler, er korrekt, sier han.

Slik er det nå

Ifølge Hylland har Finansdepartementet kommet med en uttalelse som han ser på som positiv for anleggseierne, men som Skattedirektoratet har finfortolket – eller «dissekert». Etter det oppsummerer han dagens situasjon slik:

  • Kommunene kan utnytte restkapasiteten, men inntektene fra publikumsbading kan hverken dekke investeringskostnadene eller driftskostnadene.
  • Hvor skattemyndighetene vil trekke grensen for denne restkapasiteten, er fremdeles uklart. Under 20 prosent kan være OK også om det er overskudd, mens 25 prosent er godkjent hvor det var underskudd både på investering og drift.
  • Godkjent spillemiddelsøknad er sentralt for vurderingen.

– Nå er linjen på nytt tilnærmet like streng som tidligere, hvor kommunale anlegg i utgangspunktet ikke var avdragsberettiget, sier han.

Eget selskap

Advokaten har noen klare råd til kommuner som skal bygge svømmehall: Bygg svømmehallen som en egen enhet som ikke står for driften – et aksjeselskap eller et kommunalt foretak. Bygger du separat, kan det være mulig å få fullt fradrag på momskostnadene, mot i stedet å få momskostnader på leieinntektene.

Dessuten: Kartlegg hvor mye tid anlegget ventes brukt i kommunal virksomhet og hvor mye som er publikumsbading.

– Det kan være fornuftig å sende inn en bindende forhåndsuttalelse for å avklare rettssituasjonen, sier Odd Hylland. Han omtaler det som å «binde Skatteetaten til masten».

– Følg med på rettsutviklingen i saker som pågår. Siste ord er ikke sagt. Og prøv å påvirke beslutningstagere og politikere for å få til en endring i rettsforståelsen. Innføring av momsplikt på svømmehaller kan gi effekt for anlegg som er ferdigstilt de siste ti årene, sier Hylland.

Innrømmer usikkerhet

Skatteetaten innrømmer at det har vært usikkerhet om moms på svømmeanlegg, men understreker at det er Stortinget som vedtar reglene.

– Det har vært usikkerhet om hvordan konkurranseregelen i merverdiavgiftskompensasjonsloven skal forstås og hvordan den skal praktiseres for kommunale svømmeanlegg, sier fungerende underdirektør Ingrid Bøe Svestad.

– Skattedirektoratets uttalelse i juli i år er en veiledning om hvordan regelen skal forstås. Vi mener uttalelsen er i tråd med Finansdepartementets fortolkningsuttalelse fra desember 2020, sier Svestad.

ANNONSE