ANNONSE

ANNONSE

30 MÅL: Regnvannsanlegger dekker 30 000 kvadratmeter i Roskilde. (Foto: Inspi Media)

Ti år uten flom

Det var verdens første skatepark som egentlig ble bygd for å håndtere fremtidig flom. Ti år etter åpningen har Rabalderparken aldri rent over.

Til daglig er den skatepark. Men parken i Roskilde i Danmark ble bygd for noe helt annet. Den har plass til 23 000 kubikkmeter vann og skal ta hånd om en tiårsflom. I år er det ti år siden Rabalderparken åpnet.

Annonser

– Når du ser på den, vil de fleste si at det er et skateanlegg. For ingeniøren som kom opp med idéen, er det et topp moderne anlegg for overvannsdisponering. Men 99 prosent av tiden er det et skateanlegg den er, sier Oliver Vanges.

Han er utviklingskonsulent i Lokale- og Anlægsfonden; det danske fondet som deler ut tippemidlene til idretts- og kulturanlegg. – Parken er et eksempel på hvordan vi kan arbeide med klimaendringer og samtidig få til robuste anlegg, sier han.

Forurenset grunn

Musicon er en ny bydel der det tidligere lå en betongfabrikk i Roskilde. Grunnen er forurenset, og dermed var det best å håndtere vannet uten å grave ned rør i bakken. Løsningen var å gjøre hele Musicon til et stort prosjekt for LOD – lokal overvannsdisponering.

– Litt forenklet kan vi si at hele området heller fra det ene hjørnet til det andre. Vannet får flyte fritt som et kreativt element. Det sinnrike systemet løper sammen i to deler av en 445 meter lang kanal, forteller Kasper Brøndum Andersen i Musicon-sekretariatet..

Det er ikke ofte kanalen trengs til vann. Til skatere, sparkesyklister og BMX-ere, derimot, er den attraktiv hele tiden. 110 meter av den er gjort i betong som er spesialtilpasset for brukere på hjul og fløyet inn fra USA. Resten er dekket av asfalt som også er god nok til at skaterne kan utnytte den.

Langs kanalen er det også funnet plass til trampoliner, treningsutstyr, hengekøyer og husker, en stålrampe til skaterne og en liten scene.

Dam og bowl

I tillegg til kanalen er det et søkk med gress og en dam med plass til å vokse som skal ta hånd om ekstremregnet. Ved siden av kanalen ligger det også en bowl som er trekkplaster for utøverne og et ekstra basseng for regnvannet.

Da anlegget ble dimensjonert, valgte Roskilde kommune å gjøre kapasiteten rundt 20 prosent større enn standarden var på det tidspunktet. Derfor var forventningen at bowlen kom til å renne over maksimalt en gang hvert tiende år.

Ti år senere har den ikke vært i nærheten av å bli fylt opp en eneste gang. Vanligvis kan dammen alene romme den nedbøren som kommer.

Inspirerer

Mange andre, også i Norge, har latt seg inspirere av Rabalderparken til å se skateanlegg og lekeplasser i sammenheng med overvannshåndtering. I Roskilde har parken også åpnet for en ny måte å tenke på lokal overvannsdisponering på:

– Når vi arbeider med å håndtere regnvann, enten vi leder det på overflaten eller til et regnbed eller lar det infiltrere i grunnen, så ser vi samtidig på om vi kan skape en ekstra verdi med prosjektene, sier Karim Friis Arfaoui, nylig avgått leder for klima- og miljøutvalget i Roskilde kommune.

ANNONSE